Capabel PRO Logo
Meer dan 65 jaar ervaring
Erkende opleidingen en officiële examens
Meerdere startmomenten per jaar
Klassikaal of thuis

Proactief Beveiligen Basic

Niveau
mbo-2/3
Duur
5 lesweken
Lesweek
1 dag per week
Erkenning
SVPB en ESIF
Kosten
Kosten
€1.150,-- ineens of 2x €580,-- (excl. exam.kosten)

Proactief Beveiligen Basic

Een opleiding waarin u in 5 weken tijd leert professioneel proactief te beveiligen.


De opleiding is gericht op de praktijk van het proactief beveiligen en is daardoor direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk. Gedurende de opleiding stimuleren de docenten een mindset verandering, zodat u van reactief naar proactief denken en handelen gaat.

Met het behalen van het diploma Proactief Beveiligen Basic ontvangt u als het ware het rijbewijs op het gebied van proactieve beveiliging. Met dit diploma in de hand toont u aan dat u de basis van proactief beveiligen in theorie en praktijk beheerst.

De opleiding Proactief Beveiligen Basic maakt deel uit van de (doorlopende) leerlijn Proactief Beveiligen van Capabel PRO welke is onderverdeeld in de modules: Basiskennis Proactief beveiligen, Proactief Beveiligen Basic, Proactief Beveiligen Advanced en Proactief Beveiligen Expert. 

Voor wie 

Beveiligers die zich willen richten op de toekomst en zich daarbij deze 'nieuwe kijk' op beveiligen eigen willen maken, maar zeker ook voor ieder ander die affiniteit heeft met veiligheid en werkzaam is op plaatsen waar veel mensen aanwezig zijn (stations, winkelcentra, attractieparken, musea, etc.).

Vooropleiding

(Keuzedeel) Certificaat Proactief Beveiligen van de SVPB 

Het keuzedeel Proactief Beveiligen is alleen bedoeld voor deelnemers die bij een onderwijsinstelling ingeschreven zijn voor een mbo-opleiding (bijvoorbeeld voor het diploma Beveiliger of Coördinator beveiliging).
Na het behalen van dit examenonderdeel EN het SVPB-diploma Beveiliger kan het Keuzedeelcertificaat, zolang de geldigheidsduur niet is verstreken (3 jaar), worden ingewisseld voor het reguliere SVPB-certificaat Proactief Beveiligen.

Opleidingsduur

4 lesdagen over een periode van vier achtereenvolgende weken.
In week 5 van de opleiding neemt u deel aan het praktijkexamen.

Start eerstvolgende cursus:

September 2019, zie overzicht startdata onderaan deze pagina.

Examens

De opleiding wordt afgesloten met een (praktijk)examen dat onder de verantwoordelijkheid valt van de stichting European Security Intelligence Foundation (ESIF). 
N.B.: Om deel te kunnen nemen aan het praktijkexamen moet u in het bezit zijn van het Certificaat Proactief Beveiligen van de SVPB.


ESIF is een gerenommeerde stichting in Nederland die als eerste organisatie in 2007 een normering heeft vastgesteld voor Integrale Proactieve Beveiliging. Hiermee is ESIF de eerste (en vooralsnog de enige) instantie in Europa die proactief security management onafhankelijk en transparant waarborgt. Daarnaast is ESIF een erkend examenbureau dat de examens op het gebied van de proactieve beveiliging zoals Predictive Profiling, Profiler Terrorism, Insider Threat en Intelligence Driven Security afneemt. 

Als u het diploma Proactief Beveiligen Basic heeft behaald, wordt uw naam opgenomen in een door ESIF beheerd register. 

Vervolgopleiding

Na de basiscursus kunt u verder gaan met de opleiding Proactief Beveiligen Advanced (PBA). De opleiding Proactief Beveiligen Advanced is een specialisatiecursus bestemd voor (beveiligings) medewerkers die een leidinggevende rol vervullen of willen gaan vervullen binnen een organisatie. 
De opleiding Proactief Beveiligen Advanced is onderdeel van de doorlopende leerlijn Proactief Beveiligen (Basiskennis-Basic-Advanced-Expert) van Capabel PRO. 

Ruim 65 jaar opleider in
Beveiliging en Veiligheid
Erkende diploma’s
OCW, SVPB, CCV en Kiwa
Korte opleidingen!
Klassikaal of thuisstudie

Starten wanneer jij dat wilt.

De geselecteerde opleiding is een thuis- of zelfstudie. Je kunt zo zelf je start en tempo bepalen.

In deze opleiding besteden wij veel aandacht aan de praktische uitvoering van proactief beveiligen. 

Op dag 1 maakt u kennis met de aspecten van proactief beveiligen en de daarbij behorende processen, waaronder de planningscyclus, risicoanalyse, norm en normgedrag en modus operandi.

Op dag 2 maakt u kennis met de aspecten van proactieve observatie, indicatoren criminele en terroristische activiteiten en de Standard Operation Procedure.
Het zelf ervaren wat waarnemen en observeren met u doet, heeft een positief effect en vergroot zowel het inzicht als de vaardigheid in het uitvoeren van de proactieve beveiligingsmethodiek.

Op dag 3 gaan we uitvoerig in op het onderdeel Security questioning. 's Ochtends gaan we in op de theorie achter deze methodiek en hoe een klantvriendelijk gesprek moet worden ingezet om achter de intentie van afwijkend gedrag te kunnen komen. In de middag starten we met Security questioning in de praktijk. 

Op dag 4 gaan we verder met het onderdeel Security questioning in de praktijk. Aan het eind van de opleiding heeft u voldoende inzicht en vaardigheden om het geleerde in uw eigen werkomgeving uit te voeren.

Op dag 5 neemt u deel aan het praktijkexamen.
Het examen bestaat uit twee delen, het waarnemen van verdacht gedrag aan de hand van een observatiefilm en daarna moet u aan de hand van het waargenomen verdachte gedrag een face-to-face security questioning uitvoeren.

  

De kosten van de opleiding Proactief Beveiligen Basic van Capabel PRO zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 1.150,- 
Lesgeld in termijnen
2 termijnen van  € 580,-
Examens
€ 150,-- (onder voorbehoud)
Lesmateriaal
N.V.T.

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. De algemene voorwaarden van Capabel PRO zijn van toepassing.

schrijf je direct in