Capabel PRO Logo
Meer dan 65 jaar ervaring
Erkende opleidingen en officiële examens
Meerdere startmomenten per jaar
Klassikaal of thuis

Een korte terugblik


Het bedrijf is in 1943 opgericht onder de naam ‘Instituut voor schriftelijk luchtvaartonderwijs’ (ISLO). Het ISLO richtte zich in eerste instantie op de luchtvaartbranche. Gedurende de daarop volgende jaren werd het opleidingspakket van het ISLO uitgebreid met diverse technische opleidingen. De naam ISLO werd gewijzigd in Internationaal Technisch Studiecentrum (ITS).

In 1947 werd een tweede tak aan het bedrijf toegevoegd onder de naam ‘Instituut MINERVA’. Het opleidingspakket van MINERVA bestond uit algemeen vormend onderwijs en politieopleidingen. In 1950 werd het pakket van MINERVA uitgebreid met een basisopleiding voor beveiligers.

In de daaropvolgende jaren werden de luchtvaartopleidingen (met uitzondering van het sportvliegbrevet) en de avo-en politieopleidingen langzaam afgebouwd en ging MINERVA zich specialiseren op het gebied van opleidingen voor de manbeveiliging.

In 1981 werden beide instituten ondergebracht in de bv Studiecentrum MINERVA-ITS.

in 2011 kwam het Studiecentrum, na 68 jaar als familiebedrijf te hebben geopereerd, in handen van Beuys, Joseph BV. Deze organisatie is op bestuurlijk vlak nauw verbonden met de Calder Holding. Binnen de Calder Holding zijn meerdere opleidingsinstituten werkzaam.

In 2014 nam Studiecentrum MINERVA  van de ‘zusterorganisatie’ IMKO Vakopleidingen, de opleidingen op  het gebied van materiële beveiliging over.  Hiermee werd het aandeel van MINERVA op de markt van beveiligingsopleidingen verbreed.

In 2020 gaan Studiecentrum MINERVA en IMKO Vakopleidingen samen over naar Capabel PRO.