Capabel PRO Logo
Meer dan 65 jaar ervaring
Erkende opleidingen en officiële examens
Meerdere startmomenten per jaar
Klassikaal of thuis

Studiebegeleiding


Het volgen van een beroepsopleiding is best wel een hele stap. Het is dan ook heel normaal dat u gaandeweg de studie tegen verschillende vragen aanloopt. Deze kunnen heel divers zijn en bijvoorbeeld gaan over de lesstof, examens, het zoeken van een stageplaats of een mogelijke vervolgopleiding. Maar ook kan het zó zijn dat uw motivatie afneemt omdat u misschien niet goed weet hoe u het studeren moet aanpakken, of het lukt u simpelweg niet goed om u te houden aan het aantal uren dat u per week aan uw studie moet besteden. Voor het behalen van betere studieresultaten en om te voorkomen dat de studie vertraging oploopt of in het ergste geval dreigt te stranden ondersteunen wij u bij het realiseren van uw leerdoelen.

Inhoudelijke vragen over de lesstof kunnen in de meeste gevallen telefonisch en/of via e-mail worden beantwoord. Als blijkt dat u extra begeleiding nodig hebt om de opleiding tot een goed einde te brengen kan er samen met u een studieplan en begeleidingstraject op maat worden gemaakt. Zonder dat u er erg in hebt blijft onze studiecoach uw studieloopbaan op de voet volgen en zal hij u indien nodig benaderen. Bijvoorbeeld wanneer uw studie vertraagt en u niet zelf het initiatief hebt genomen contact met hem op te nemen. Daarnaast biedt de studiecoach niet alleen een luisterend oor, maar kan hij u ook motiveren en stimuleren en is hij misschien voor u juist een stok achter de deur om op regelmatige basis met uw studie aan de slag te gaan.