Capabel PRO Logo
Meer dan 65 jaar ervaring
Erkende opleidingen en officiële examens
Meerdere startmomenten per jaar
Klassikaal of thuis

Heldere prijzen.

Capabel PRO gaat uit van een vaste prijs voor de opleiding inclusief online lesmateriaal en eigen examens. Opleidingen die langer dan 1 maand duren kunnen in termijnen worden betaald.

Examens en voortgangstoetsen

Capabel PRO koopt examens in bij de SVPB en het CIBV. De kosten van examens die deze instellingen aan derden rekent, zijn hetzelfde als de kosten die Minerva doorberekend aan jou. Bij de SVPB is het ook mogelijk om zelf in te schrijven voor examens; je betaalt dan direct aan de SVPB.


De examens voor Nederlands, rekenen en keuzevakken worden door externe parijen of via Capabel PRO afgenomen.

Leermiddelen en boeken

Je ontvangt je leermiddelen bij de start van de opleiding. Bij de meeste opleidingen krijg je meteen toegang tot het online lesmateriaal.