Capabel PRO Logo
Meer dan 65 jaar ervaring
Erkende opleidingen en officiële examens
Meerdere startmomenten per jaar
Klassikaal of thuis

Heldere prijzen.

Minerva gaat uit van een vaste prijs voor de opleiding inclusief online lesmateriaal en eigen examens. Opleidingen die langer dan 1 maand duren kunnen in termijnen worden betaald.

Examens en voortgangstoetsen

Minerva koopt examens in bij de SVPB en het CIBV. De kosten van examens die deze instellingen aan derden rekent, zijn hetzelfde als de kosten die Minerva doorberekend aan jou. Bij de SVPB is het ook mogelijk om zelf in te schrijven voor examens; je betaalt dan direct aan de SVPB.


De examens voor Nederlands, rekenen en keuzevakken worden door of via Minerva afgenomen.

Leermiddelen en boeken

Je ontvangt je leermiddelen bij de start van de opleiding. Bij de meeste opleidingen krijg je meteen toegang tot het online lesmateriaal. Wil je ook een papieren versie, dan kun je dat aanvullend bestellen bij inschrijving. Als er geen online studiemateriaal is, ontvang je een of meer studiemappen en zijn er geen aanvullende kosten.

Via onze opleidingspagina vind je per opleiding de kosten voor de leermiddelen en de boeken.

Gratis studie verlengen

Na je nominale studieduur krijg je nogmaals die periode de mogelijkheid de laatste onderdelen af te ronden zonder extra kosten. Je kan dan nog steeds een beroep doen op (stage)begeleiding van je docenten en je inschrijven voor je examens. Heb je hierna nog meer tijd nodig dan kun je de inschrijving steeds met 6 maanden verlengen tegen € 95,- per 6 maanden.