Capabel PRO Logo
Meer dan 65 jaar ervaring
Erkende opleidingen en officiële examens
Meerdere startmomenten per jaar
Klassikaal of thuis

Keuzedelen opleiding Beveiliger en Coördinator Beveiliging


Wij hebben het aanbod van keuzedelen afgestemd op de vraag vanuit de arbeidsmarkt, zodat uw inspanningen ook daadwerkelijk een meerwaarde vormen.

U kunt momenteel kiezen uit een van de onderstaande configuraties. Een configuratie bevat keuzedelen waarmee u aan de keuzedeelverplichting van de opleiding heeft voldaan.


Opleiding Beveiliger

Configuratie A: Proactief Beveiligen en Cameratoezicht
Configuratie B: Proactief Beveiligen en Winkelbeveiliging

Opleiding Coördinator Beveiliging

Configuratie A: Proactief Beveiligen en Rekenen 3F
Configuratie B: Proactief Beveiligen, Cameratoezicht en Winkelsurveillance


Toelichting beroepsgerichte keuzedelen

Proactief Beveiligen

Proactief beveiligen is een methode om door middel van vroege interventie criminele/ongewenste activiteiten al in de voorbereidingsfase te onderkennen en te stoppen.

Op dit moment reageert de beveiliger over het algemeen nog reactief op incidenten of alarmeringen. Het (proberen te) voorkomen van deze incidenten, uit veiligheids- en uit kostentechnische overwegingen, wordt in de naaste toekomst steeds belangrijker.

De behoefte aan beveiligers die (mogelijk) risicovolle situaties vroegtijdig kunnen spotten en dat kunnen combineren met de methode van Security Questioning (en dat is samen proactief beveiligen) groeit en is niet gebonden aan een bepaalde regio. Binnen alle beveiligingsbedrijven en regio’s in Nederland is er vraag naar proactieve beveiligers, van luchthavens tot grote evenementen.

In dit keuzedeel wordt aandacht besteed aan de basisprincipes van de methodiek. 

Cameratoezicht

Met dit keuzedeel kunt u op effectieve wijze toezien op de orde in openbare ruimten en personen en/of eigendommen beveiligen binnen het private domein door middel van het gebruik van camerasystemen. U doet dit rekening houdend met wettelijke kaders. U bent in staat afwijkend/verdacht gedrag te signaleren aan de hand van camerabeelden en de benodigde actie hierop te ondernemen conform procedures. 

De beveiligingsbranche ziet toegevoegde waarde in beveiligers die inzetbaar zijn bij het professioneel kunnen bedienen van camera's en camerabeelden kunnen uitlezen in het kader van cameratoezicht.

Winkelbeveiliging

De kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot door de specialisatie winkelbeveiliging.

Steeds vaker huren winkelcentra beveiligers in en bij voorkeur mensen die verstand van winkelbeveiliging hebben. Deze beveiligers zijn goed voorbereid op werken in een vrij toegankelijke omgeving waar de balans tussen gastvrijheid en repressief handelen cruciaal is. Er is ook op andere locaties dan winkels vraag naar beveiligers met deze kwaliteiten.

Dit keuzedeel is verdiepend omdat het zich richt op specifieke beveiligingsproblematiek in een winkel en winkelgebied. Denk hierbij aan allerlei procedures m.b.t. winkeldiefstal en de samenwerking met veiligheidspartners m.b.t. overlast. 


Toelichting generiek keuzedeel

Rekenen 3F

U werkt met het keuzedeel Rekenen 3F toe naar het landelijk vastgestelde referentierekenniveau 3F. De F-niveaus (fundamenteel niveau) richten zich op basale kennis en inzichten en zijn gericht op een meer toepassingsgerichte benadering van rekenen.