Capabel PRO Logo
Meer dan 65 jaar ervaring
Erkende opleidingen en officiële examens
Meerdere startmomenten per jaar
Klassikaal of thuis

Instroomeisen

Het volgen van een korte opleiding of een thuisstudie is niet voor iedereen weggelegd, het getuigt van daadkracht en doorzettingsvermogen.. En wil je een MBO opleiding volgen, dan moet je ook voldoen aan de instroomeisen.

De opleidingen van Capabel PRO kun je volgen vanaf 18 jaar. Bij al onze opleidingen is de klassikale vorm het beste voor een maximale slaagkans. Maar ook met haar thuisstudies haalt Capabel PRO hoge slaagpercentages. Het bijwonen van alle lesdagen en actief deelnemen aan alle opleidingsactiviteiten zijn voorwaarden voor succes.

Per opleiding vind je bij het kostenoverzicht de instroomeisen. Kijk bij onze opleidingen of jij voldoet aan de instroomeisen.