Capabel PRO Logo
Meer dan 65 jaar ervaring
Erkende opleidingen en officiële examens
Meerdere startmomenten per jaar
Klassikaal of thuis

Onderwijsinspectie 

Bij Capabel PRO kun je een door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkende opleiding volgen. Dit betreft de volgende opleidingen:

Al deze opleidingen zijn opgenomen in het CREBO, in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Deze erkenning krijgen wij omdat wij ons onderwijs volgens de wetgeving en richtlijnen van het Ministerie van OCW hebben ingericht. De Onderwijsinspectie bewaakt de naleving hiervan.

Stichting Vakexamens Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB)

De SVPB neemt als enige examenorganisatie examens af voor een aantal beveiligingsdiploma’s en certificaten die zijn opgenomen als opleidingseisen in de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (ministerie van Veiligheid en Justitie). Deze diploma’s en certificaten maken deel uit van de eisen voor de afgifte van legitimatiebewijzen door de daartoe bevoegde korpschef van de regiopolitie of commandant van de Koninklijke Marechaussee. Alleen op basis van bepaalde legitimatiebewijzen mogen personen worden belast met nauw omschreven beveiligings- dan wel recherchewerkzaamheden in de particuliere beveiligingsbranche. Deze eisen zijn ook opgenomen in de CAO van de particuliere beveiligingsbranche.

Hierdoor hebben beveiligingsopleidingen die in het CREBO staan geregistreerd alleen maatschappelijke waarde indien de examinering van de in de WPBR geregeld diploma’s en certificaten door de SVPB is verzorgd.

Alle OCW erkende opleidingen bevatten SVPB examens. Hiernaast worden ook de volgende opleidingen onder verantwoordelijkheid van de SVPB geëxamineerd:

Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Het CCV stelt eisen aan beroepen die te maken hebben met de beveiliging van woningen en gebouwen. Zo gaat CCV bijvoorbeeld over de richtlijnen die recht geven op het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). De PKVW examens worden afgenomen door Kenteq. De examens voor de overige onderstaande opleidingen worden door CIBV afgenomen.

NRTO

Capabel PRO is lid van de NRTO. De NRTO is de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Onze algemene voorwaarden zijn getoetst aan de voorwaarden van de NRTO en wij respecteren de gedragscode van de NRTO. Lees hier meer over de NRTO.